Wie zijn wij?

Het IIC Universiteit Gent is in de eerste plaats een businessgenerator.
Photo STYN be 00093

Het IIC UGent heeft als doel de opstart, groei en ontwikkeling van jonge innovatieve hightechbedrijven te stimuleren. Door intellectuele synergie en netwerken te bevorderen, willen we als incubatiecentrum een dynamische omgeving creëren voor jong en creatief ondernemerschap, waar nieuwe ideeën kunnen uitgroeien tot succesvolle bedrijven."

Het IIC UGent is in eerste plaats voorbehouden aan spin-offs van de Associatie Universiteit Gent. Onze opdracht bestaat er dan ook in om spin-offs van de Associatie Universiteit Gent bij te staan bij het opstarten van hun bedrijf en bij het dagelijks beheer ervan.

Spin-offs van de AUG kunnen er terecht voor logistieke en operationele ondersteuning en krijgen er een strategisch dienstenpakket aangeboden om hun onderneming succesvol op te starten en uit te bouwen.

Het IIC Universiteit Gent kan voor elk project de juiste begeleidingsmix realiseren door beroep te doen op haar uitgebreid netwerk van technische, juridische en financiële adviseurs. Het IIC Universiteit Gent biedt oplossingen aan voor elke uitdaging in het opstart- en groeitraject dankzij de nauwe samenwerking met strategische partners: Technologie Transfer Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen, de stad Gent en de andere aandeelhouders van het IIC Universiteit Gent.

Screenshot 2024 02 15 at 17 59 46

Positionering in het Gentse ecosysteem

De bredere synergie wordt ook bevorderd door het feit dat de gebouwen van IIC gelegen zijn langs de zogenaamde 'Tech Lane', ten zuiden van het centrum van de stad Gent.