Algemene voorwaarden

Het Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent is een dienstencentrum voor spin-offs van de Associatie Universiteit Gent. Het staat ter beschikking van spin-offs komende uit de diverse faculteiten van de AUG.

Voorwaarden

Vestiging in het IIC-UGent is in de eerste plaats bestemd voor spin-off bedrijven afkomstig van leden van de Associatie Universiteit Gent.

Als spin-off bedrijven worden beschouwd bedrijven, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, waarvan de activiteit gericht is op:

 • Maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijke kennis of resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
 • Projectmatig wetenschappelijk onderzoek en technologische, administratieve of logistieke innovaties.

Ook bedrijven die niet direct een spin-off van de Associatie UGent zijn kunnen zich vestigen in IIC UGent.
Volgende criteria worden in aanmerking genomen:

 • Onderzoeksintensieve bedrijven;
 • Hoogtechnologische bedrijven die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor of het imago kunnen ten goede komen van een of meer partners van de AUG, het wetenschapspark Zwijnaarde of het IIC-UGent
 • Consultancy bedrijven die activiteiten van de hierboven genoemde bedrijven ondersteunen en/of begeleiden:
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Ontwerp van nieuwe producten of prototypes
  • Optimalisering en verbetering van productieprocessen en –systemen
  • Haalbaarheidsstudies op het vlak van nieuwe diensten en producten
  • Opleiding en vorming (nieuwe technieken)
  • Proef- en modelinstallaties
  • Marketingactiviteiten voor de commercialisering van nieuwe producten.