Positioning in the Ghent ecosystem

The wider synergy is also helped by the fact that IIC's buildings are located along the so-called 'Tech Lane', south of the centre of the city of Ghent and close to the cloverleaf of the main traffic axes Lille-Kortrijk-Ghent-Antwerp-Eindhoven and Ostend-Brussels. Tech Lane Gent Science Park consists of two nearby campuses, Ardoyen and Eiland Zwijnaarde. It is a vibrant ecosystem of international business R&D centres, public research institutes and high-tech growth companies, providing a highly stimulating environment for innovation and entrepreneurship.

De bredere synergie wordt ook bevorderd door het feit dat de gebouwen van IIC gelegen zijn langs de zogenaamde 'Tech Lane', ten zuiden van het centrum van de stad Gent en dichtbij het klaverblad van de belangrijkste verkeersassen Lille-Kortrijk-Gent-Antwerpen-Eindhoven en Oostende-Brussel. Tech Lane Gent Science Park bestaat uit twee nabijgelegen campussen, Ardoyen en Eiland Zwijnaarde. Het is een levendig ecosysteem van internationale zakelijke R&D-centra, publieke onderzoeksinstituten en hoogtechnologische groeibedrijven, die een zeer stimulerende omgeving bieden voor innovatie en ondernemerschap.

Screenshot 2024 02 15 at 17 59 46