Screenshot 2024 02 15 at 17 59 46

Inspect

Inspect BV is een spin-off van UGent die gespecialiseerd is in materiaaltechnisch onderzoek voor de bouw- en renovatiesector.
INSPECT

Het materiaaltechnisch onderzoek is gericht op de eigenschappen en samenstellingen van natuursteen, baksteen, mortel en metselwerk. Wij verlenen een geheel aan diensten op de werf en in het labo, met een startend eigen labo en met diverse laboratoria van UGent en UAntwerpen. Hierbij combineren we praktijkervaring met wetenschappelijk onderbouwde proeven om klantgerichte oplossingen te kunnen geven.

Diensten die Inspect BV aanbiedt:

- Materiaalidentificatie
-Microscopisch onderzoek
- Vocht- en zoutanalyse
- In-situ testen en proefbehandelingen, zoals verhardingsonderzoeken met DRMS (weerstandsmetingen)
- Karakteriseringsproeven
- Bepaling van de pathologie