Screenshot 2024 02 15 at 17 59 46

B4Plastics

Polymeer architectuur bedrijf dat de introductie van nieuwe biomaterialen katalyseert en ze laat groeien van niche- naar bulktoepassingen.
B4plastics

Reduce. Refuse. Rethink.

B4Plastics is een R&D-expertisecentrum voor de snelste en nauwkeurigste screening en schaalvergroting van biomaterialen van gram- tot tonschaal.
Daarnaast levert het Biomaterials Productie biomaterialen tot 1 kiloton.
Bovendien zijn hun technologieplatformen georganiseerd binnen een licentiecentrum voor technologietransfers naar de apparatuur van de klant- voor een snelle en brede impact tot miljoenen tonnen.
Ze zetten onze technologieën om in prototype bioproducten die u in het dagelijks leven kunt gebruiken en ervaren.

De link van de website komt er ook nog bij, samen met een foto van het logo

EN: B4Plastics is a Polymer Architecture company, catalysing the introduction of novel biomaterials, and growing them from niche to bulk applications.

B4plastics is an R&D excellence centre for the fastest and most accurate screening and scaling of biomaterials from gram to ton scale.
Beyond that, they are a Biomaterials Production centre for the supply of biomaterials up to 1 Kton.
Furthermore, their Tech Platforms are organized in a Licencing House for Tech Transfers to the clients own equipment – to give them the fast and broad impact up to millions of tons.
They transform our technologies into prototype bioproducts that you can use and experience in daily life.